EN | PL | DE
Browse Items ·

Browse Items (101 total)

  • Collection: Zbiory prywatne

Dokumenty życiorys poświadczenia świadków legitymacje kombatanckie patenty do odznaczeń Marii Krzyżańskiej dotyczące działalności konspiracyjnej i członkostwa w Armii Krajowej

Legitymacje i zaświadczenia Marcina Kretkowskiego jako powstańca wielkopolskiego i śląskiego, legitymacje i świadectwa szkolne z GG Mariana Kretkowskiego

Wybuch wojny, wysiedlenie pod Grodzisk Maz. , wspomnienie o koledze który musiał się ukrywać, o kolaborantach

Wysiedlenie, ukrywanie się, tułaczka i warunki życia w okupowanym Poznaniu

Wycinki prasowe legitymacje Daniela Kęszyckiego legitymacje Wojciecha Kęszyckiego

Wybuch II wojny św., okupowany Poznań, aresztowanie i pobyt Wł. Herza w obozie w Dachau, aresztowanie i śmierć zięcia Bolesława Wojczaka