EN | PL | DE
Browse Items ·

Browse Items (101 total)

  • Collection: Zbiory prywatne

Zbiory prywatne Dokumenty_6

Zbiory prywatne Dokumenty_4

Zbiory prywatne Dokumenty_2

Zbiory prywatne Dokumenty_18. Rodzina Anny Wojciechowskiej wysiedlona z Poznania

List Czesława Wojtkowiaka z wysiedlenia w Mscczonowie do przyjaciół w Wielkopolsce z podziękowaniami za pomoc

Zbiory prywatne Dokumenty_56. Niemieckie dokumenty pracy, przepustki, zaświadczenie z PCK o powrocie z przymusowych robót, o podjęciu nauki w Liceum w Międzychodzie (Józefa i Alfonsa Wilczyńskiego)

Wspomnienie o Jadwidze Tymek spisane przez p. Wojdyło, niem Spis pozostawionego majątku przez J. Tymek z dn. 12.12.1939, postanowienie Sądu Grodzkiego w Międzychodzie z dn. 1.06.1946 r potwierdzające fakt śmierci J. Tymek w dn. 12.05.1944 r w…

Zbiory prywatne Fotografie_31