EN | PL | DE
Browse Items ·

Browse Items (253 total)

Wysiedlona z Krobi pow. Gostyński Materiał filmowy

Historyk, Piaśnica koło Gdyni Materiał filmowy

Wysiedlona ze Śremu Materiał filmowy

Zbiory prywatne Dokumenty_8

Wysiedlony z Poznania Materiał filmowy

Wysiedlony z Pleszewa Materiał filmowy

Zbiory prywatne Dokumenty_44

Wnioski o uzyskanie statusu więźnia obozu przesiedleńczego i uprawnień kombatanckich, Memoriał Stowarzyszenia Związek Wysiedlonych "Gniazdo" w Poznaniu do rządu Republiki Federalnej Niemiec

Dokumenty legitymacje kombatanckie patenty do odznaczeń Henryka Jaszcza dotyczące działalności konspiracyjnej i członkostwa w Armii Krajowej partyzantce i Akcji "Burza"