EN | PL | DE
Browse Items ·

Browse Items (101 total)

  • Collection: Zbiory prywatne

Dokumenty legitymacje kombatanckie patenty do odznaczeń Henryka Jaszcza dotyczące działalności konspiracyjnej i członkostwa w Armii Krajowej partyzantce i Akcji "Burza"

Życiorys wspomnienie pierwszych tygodni II wojny św. Okolice Kutna, z Wielenia,z obozu przejściowego w Kruszewie, z wysiedlenia: Włoszczowa Częstochowa, udział w konspiracji Narodowe Siły Zbrojne NSZ, śmierć profesora Millera

Dokumenty represjonowanego w PRL, niemiecka pocztówka ze zdjęciami Wytomyśla

Powstanie Wielkopolskie Sieraków kampania wrześniowa 1939 wysiedlenie pobyt w obozie przejściowym w Niepokalanowie, pobyt w majątku Chlewiska koło Grodziska Maz.

Poemat Edmunda Madalińskiego spisany przez Irenę Wachowiak

Wybuch wojny ucieczka pod Kutno powrót do Łężec wysiedlenie

Wysiedlenie, pobyt w obozach przejściowych w Łodzi, wywózka do Cegłowa pod Mińskiem Maz., pobyt w domu Józefa Miastkowskiego, mariawity

Śrem okres przedwojenny, Wysiedlenie z Ostroroga, pobyt w obozie przejściowym we więzieniu we Wronkach, wywózka do Jędrzejowa, praca w Sonderdienst, Powstanie Warszawskie, obóz w Pruszkowie, Skierniewice, Kraków

Utrata domu w Poznaniu, przesiedlenie do Obornik Wlkp., pobyt w obozie przejściowym na Górczynie w Poznaniu ( tzw. "Durchgangslager"), przymusowa praca dla Niemców; Warthegau

Wnioski o uzyskanie statusu więźnia obozu przesiedleńczego i uprawnień kombatanckich, Memoriał Stowarzyszenia Związek Wysiedlonych "Gniazdo" w Poznaniu do rządu Republiki Federalnej Niemiec